Kategorie

C-Station

C-Station jest nakładką na Microstation (GeoOutlook) umożliwiającą rysowanie mapy kreskowej zgodnie z instrukcją K1. Wraz z programem dołączane są zestawy znaków umownych (celki) i definicje linii (K1) dla programu Microstation.
Po wybraniu obiektu uaktywniane są opcje rysowania symbolu, wstawiania tekstu i rysowania konturu obiektu. Wszystkie rysowane elementy otrzymują atrybuty (rodzaj symbolu, grubość linii, wysokość tekstu itp) zgodne z definicją dla danej skali.
Oprócz rysowania obiektów zgodnie z definicją udostępnione są opcje dowolnego rysowania konturów przez wybór stylu, grubości linii i narzędzia.
Wszystkie obiekty K1 (lub dowolne inne) zawarte są w definicji obiektów, która może być modyfikowana przez użytkownika.
Definicja obiektów zapisywana jest w pliku tekstowym. Program posiada wbudowany edytor tekstowy do edycji pliku definicji.
W programie można zdefiniować sposób rozwarstwienia elementów mapy przez przypisanie kodów obiektów do wybranych warstw Microstation.