Łata teleskopowa 5 m TN 15

 

  Zastosowane rozwiązania techniczne
 
  Konstrukcja opracowana dla mobilnych użytkowników. Teleskopowo wysuwane segmenty umożliwiają dostosowanie długości łaty do aktualnego zadania pomiarowego i transportu.
  • Segmenty o profilu sześciokątnym wykonane z odpornego anodowanego aluminium
  • Powierzchnia z naniesionym podziałem geodezyjnym zabezpieczona przed ścieraniem utwardzoną piecowo żywicą syntetyczną
  • Plastikowe nakładki profili zabezpieczają przed wnikaniem kurzu i wilgoci
 
  Dokładny wymiar także bez niwelatora. Podziałka milimetrowa umieszczona na odwrotnej stronie łaty umożliwia wykonywanie pomiarów odległości i wysokości z dużą dokładnością w granicach swobodnego przesuwu łaty.
 
  Proste trzymanie łaty nie jest już problemem. Nakładka dolnego profilu posiada uchwyt do zamontowania dedykowanej libelki pudełkowej LR7. Odczyty z łaty wyposażonej w libellę nie są obarczone błędem spowodowanym pochyleniem łaty.
 
  Pewna blokada poszczególnych segmentów. Przycisk z gładkiego tworzywa sztucznego łatwo się chowa podczas wsuwania segmentów. Po wysunięciu zaskakuje automatycznie. Przyciski wszystkich segmentów mają jednakowe wymiary - łatwe serwisowanie.
 
  Ponadstandardowe zabezpieczenie najważniejszego elementu. Wykonana z nierdzewnej stali chromo-niklowej stopka zabezpiecza najwrażliwsze miejsce łaty przed uszkodzeniem mechanicznym. Stopka łaty to miejsce, od którego rozpoczyna się jej podział. Dzięki dobremu zabezpieczeniu punktu zerowego, odczyty z łaty pozostaną poprawne w całym okresie eksploatacji.

 

  Efektywność zastosowania w wybranych zadaniach pomiarowych
 
  Niwelacja techniczna obiektów budowlanych i inżynierskich m.in. armatury naziemnej urządzeń podziemnych, wykopów, nasypów, rurociągów, poziomów kondygnacji, podłoża i nawierzchni ulic i placów, ław fundamentowych itp.
  Niwelacja techniczna powierzchniowa (terenowa) - określenie wysokości charakterystycznych punktów terenu w celu sporządzenia mapy lub prowadzenia prac budowlanych.
  Niwelacja techniczna podłużna i poprzeczna - pomiary wysokościowe wzdłuż i w poprzek linii prostej lub łamanej stanowiącej zazwyczaj oś trasy. Ma na celu określenie profilu podłużnego oraz profili poprzecznych trasy drogowej, kolejowej itp.
  Niwelacja reperów roboczych - wyznaczenie wysokości znaków utrwalonych reperami rozmieszczonymi na obszarze realizowanej inwestycji, służących do nawiązania wysokościowych pomiarów realizacyjnych.
  Niwelacja lub pomiar bezpośredni dużych głębokości lub wysokości wykopów, nasypów, studzienek kanalizacyjnych, pomieszczeń itp.
 
Uwagi do tabeli
  • Oceny efektywności odnoszą się do typowych warunków i dokładności wykonywania pomiarów i mają jedynie charakter poglądowy.
  • O wyborze konkretnego narzędzia pomiarowego należy zdecydować po porównaniu warunków technicznych wykonania prac z charakterystyką i danymi technicznymi przyrządów.

 

  Dane techniczne łat teleskopowych TN
 
 
 Dane techniczne łat teleskopowych TN
 Parametr  TN 14  TN 15
 Liczba segmentów  4  5
 Długość po wysunięciu / wsunięciu  4m /1,187m  5m/1,220m
 Przekrój profilu dolnego segmentu  52mm x 28mm  52mm x 28mm
 Przekrój profilu górnego segmentu  37mm x 15mm  32mm x 10mm
 Wymiary do transportu  119cm x 5,2cm x 3cm  122cm x 5,2cm x 3cm
 Masa  1,45kg  1,75kg